Uzależnienie od alkoholu

Zdrowie w twoich rękach

Uzależnienie od alkoholu jest poważnym i coraz częściej występującym nałogiem. Szacuje się, że na terenie Polski żyje około 900 tysięcy osób uzależnionych od alkoholu. Alkoholizm jest traktowany jako choroba, która niesie za sobą poważne konsekwencje społeczne. Brak kontroli nad piciem oraz negatywne skutki dla zdrowia i psychiki to najpoważniejsze problemy związane z tak groźną substancją, jak alkohol.
Choć problematyką nadużywania alkoholu interesowano się już w XIX wieku, to dopiero w 1900 roku po raz pierwszy użyto określenia: „nałóg alkoholowy”. O pierwszej pracy, w której w naukowy sposób próbowano przedstawić problem picia i jego konsekwencje, można mówić dopiero w 1960 roku. Praca „Koncepcje alkoholizmu jako choroby” stała się przełomem w badaniach nad tym uzależnieniem.
Uzależnienie od alkoholu może przybierać różne formy. Są tacy, którzy piją niewielkie ilości alkoholu, by złagodzić zły nastrój lub odreagować po ciężkim dniu pracy. Picie może mieć również charakter kontaktywny. W takim przypadku osoba mająca problem z alkoholem pije w zasadzie tylko i wyłącznie w towarzystwie innych osób. Są jednak i tacy, którzy piją, bo tylko w ten sposób mogą zapomnieć o codziennych problemach. Dla takich osób alkohol staje się ucieczką od przerażającej ich rzeczywistości. Są tacy, którzy piją, bo tylko wtedy są w stanie zapomnieć o przykrych wydarzeniach, które miały miejsce w przeszłości, a który odcisnęły trwałe piętno na ich psychice. Najgroźniejszym typem alkoholika jest jednak ta osoba, która pije w sposób określanym mianem picia heroicznego. Tu spożywanie alkoholu łączy się ze wzrostem poczucia własnej mocy, co w wielu przypadkach prowadzi do zachowań agresywnych.
Choć alkoholizm można leczyć, chory już na zawsze pozostaje alkoholikiem. Udowodniono, że nawet po bardzo długim okresie życia w trzeźwości próby „kontrolowanego picia” kończą się powrotem do nałogu. Głównym celem leczenia alkoholików jest zatem podejmowanie tych działań, dzięki którym będą mogli oni jak najdłużej wytrzymać w trzeźwości. Jest to leczenie bardzo trudne i skomplikowane, w którym istotne znaczenie ma podejście osoby uzależnionej do terapii oraz metod leczenia. Niestety, statystyki potwierdzają smutną prawdę: tylko 30% alkoholików korzystających z terapii i innych form leczenia alkoholizmu wychodzi z nałogu. Pozostałe 70% wcześniej lub później do tego nałogu powraca.
Dużym wsparciem dla osób uzależnionych od alkoholu są kluby Anonimowych Alkoholików. Działają one na całym świecie, dobrze znane są również w Polsce. Ich największą zaletą jest tworzenie grup, których członkowie wzajemnie wspierają się w swej walce z uzależnieniem. Choć nie oferują one ani leczenia, ani pomocy medycznej, nie można odmówić im skuteczności.