Czym jest uzależnienie?

Uzależnienie to problem wszechobecny w naszej kulturze.
Najczęściej, uzależniamy się od alkoholu i narkotyków.
Uzależnienie jest formą ucieczki od życia, odizolowania się od świata
oraz własnych problemów czy zmartwień.
Odurzając się psychoaktywną substancją chemiczną ( narkotyki )
osoby uzależnione, chwilowo rozwiązują swoje problemy
zwyczajnie o nich zapominając. Każdy nałóg niszczy człowieka od środka.
Ma destrukcyjny wpływ na jego zachowanie, myślenie i działanie.
Każda osoba dotknięta tym problemem, powinna poszukać wsparcia.
Istnieją bowiem samopomocowe grupy wsparcia dla osób uzależnionych.
Poradnie i ośrodki psychologiczne oferują szeroki zakres pomocy.
Uzależnienie występuje wówczas, gdy osoba odczuwa wewnętrzny przymus wykonania jednej konkretnej czynności lub zażycia substancji.
Aby mówić o uzależnieniu, konieczne jest aby wspomniany przymus, powtarzał się regularnie co jakiś czas.
Jednym z objawów uzależnienia jest zachowanie nawykowe.
Za uzależnieniem, przemawia także utrata znacznej części czasu.
Ponadto trudno jest zaprzestać danej czynności ( np. picia alkoholu ).
Z uzależnienia wynikają problemy w pracy, małżeństwie, rodzinie a także problemy finansowe.
W skrajnych wypadkach, osobę uzależnioną można zmusić do leczenia odwykowego na drodze postępowania sądowego.